Welkom bij

De meerman
Postbus 76
5460 AB Veghel
088-0504900

Taxaties

De Meerman ’s-Hertogenbosch houdt zich bezig met het taxeren van roerende zaken w.o. bedrijfsinventarissen en machines in het algemeen, maar ook gespecialiseerde zaken zoals transportmiddelen (vracht- en personenauto’s, oldtimers , schepen en vliegtuigen).

Ook hebben wij een medewerker die zich bezig houdt met het taxeren van antiek, inboedelgoederen en boedelbeschrijvingen.

Een ander specialisme is de waarde taxatie van vermogensrechten uit auteurs en licentie verbintenissen en de economische waarden zonodig going-concern bij de overdracht of splitsing van bedrijven met eventueel een adviserende rol inzake juridische en fiscale aspecten, en de financiering van de overdracht of splitsingen.

Onroerende zaken worden in samenwerking met externe beëdigde en/of register taxateurs o.g. uitgevoerd voor bedrijfspanden en inrichtingen met speciale bestemmingen zoals bijvoorbeeld fabrieken, havens, container terminals, scheepswerven en vliegvelden e.a..

De taxaties worden uitgevoerd in opdracht van particulieren, bedrijven, bankiers, gemeenten, curatoren, verreffenaars verzekeringsmaatschappijen, en als deskundige in opdracht van de Rechtbank.

De kosten van een taxatie kunt u in voorkomende gevallen vrijblijvend bij ons opvragen per E-mail, of telefonisch 0413-363042.